niedziela, 25 czerwca 2017

Życie Mikao Usui Korzenie Reiki

Korzenie Reiki - Życie Usui


Gyoho Sensei czyli Mikao Usui Sensei urodził się 15 sierpnia 1865 roku we wsi Yago w dystrynkcie Yamagata w prefekturze Gifu w południowej Japonii. W wieku lat czterech został posłany na naukę do przyklasztornej szkoły dla chłopców w buddyjskiej świątyni zen szkoły Tendai w Kyoto (Kioto), gdzie pozostawał przez kilka lat. Regularnie medytował w miejscach mocy na świętej górze Kurama w zachodniej części Kyoto, gdzie ostatecznie dostąpił duchowej realizacji i oświecenia (satori). Regularnie i intensywnie studiował Qigong (zwany w Japonii pod nazwą Ko-Ki) dochodząc do jego najwyższych poziomów mocy oraz z wielką skutecznością aplikował jego metody dla uzdrawiania potrzebujących. Był członkiem duchowego stowarzyszenia z góry Kurama znanego jako Rei Jyutsu Kai. W wieku dojrzałym poślubił dziewczynę imieniem Sadako Suzuki z którą miał dwoje dzieci.

Około 1900 roku sformułował czy raczej odnowił i rozpowszechnił system (ryoho) naturalnego uzdrawiania osadzony na starożytnych zasadach orientalnej medycyny. System Usui Reiki Ryoho użytkuje zestaw konfirmacji (wskazań), zestaw pozycji nakładania rąk, w swej wewnętrznej części używa także symboli, które w istocie są japońskimi kanji (znakami pisma kaligraficznego) pochodzenia chińskiego. Używane były między innymi przez taoistyczny Qigong (chi kung), medycynę buddyjską oraz sekretną ezoterykę Shinto. Mikao Usui Sensei szerzej zaczął używać metody Reiki około 1914 roku lecząc bezpłatnie miejską biedotę, pracując z poświęceniem dla tej jak wiadomo najuboższej warstwy społeczeństwa pozbawionej jakiejkolwiek opieki. Ten okres w jego życiu, trwający dobre siedem lat przypomina działalność opiekuńczą i charytatywną mnicha buddyjskiego, a sam Mikao Usui Sensei uważał go za spłatę długu karmicznego jaki zaciągnął wobec Niebios za otrzymanie wiedzy i mocy Reiki dla pomagania chorym i cierpiącym ludziom. Mikao Usui Sensei ciągle powtarzał swoim studentom Reiki, którzy podejmowali inicjacje: „Jeśli otrzymaliście stopień Reiki uprawniający was do leczenia innych (Denju), musicie przez siedem lat nieustannie spłacać dług karmiczny jaki zaciągnęliście tym wobec Niebios lecząc innych, pomagając z pomocą Reiki chorym i cierpiącym.”
Mikaomi Usui Sensei jako dziecko uczęszczał do szkoły w buddyjskiej świątyni, gdzie zainteresował się wielce sztukami medycznymi, zdrowiem i uzdrawianiem. Mikao Usui Sensei nie miał żadnego związku z ruchami chrześcijańskimi jak mu to czasem przypisują rozmaici fantaści ani nie studiował w Chicago czy Tybecie, gdyż nigdy nie wyjeżdżał z Japonii za granicę, a potrzebną wiedzę ogólną zdobył na bardzo dobrym japońskim uniwersytecie w Kyoto. Całokształt swoich studiów orientalnej medycyny odbył w swoim kraju zwanym poetycko Krajem Kwitnącej Wiśni. W ramach studiów wyższych uzyskał doktorat w dziedzinie literatury, co wskazuje, iż był doskonale obeznany z tradycyjnym piśmiennictwem, także filozoficzno-duchowym, medycznym i mistycznym czy jak kto woli ezoterycznym. Odszedł 9 marca 1926 roku w Fukuyama w wieku lat 62.
Wedle wiedzy przekazywanej przez starszych nauczycieli Usui Reiki sam Mikao Usui Sensei był uczniem mistrza Morihei Tanaka Sensei, który szeroko nauczał ezoterycznego systemu Taireidou. Jednakże w okresie wojennej zawieruchy okresu II wojny światowej starożytny system Taireidou w zasadzie zaniknął, a Usui Reiki jest jego jedyną znaną kontynuacją. W Japonii uważa się raczej, że Mikao Usui rozpowszechnił jedynie, a nie stworzył Reiki będąc jego oświeconym, zrealizowanym przedstawicielem i mistrzem kontynuatorem nauczania mniej znanego mistrza Morihei Tanaka Sensei.
Reiki jako pojęcie i znak jest integralną częścią magicznego słownictwa Shinto (Drogi Niebios, Bogów) będąc inicjacyjnym znakiem i dźwiękiem ochronnym udzielanym przez kapłanów Shinto z ust do ucha uczniów pod przysięgą zachowywania go w tajemnicy i niewyjawiania jego sekretów nikomu! W takim nastroju Usui Sensei nauczał Reiki w swoich czasach, a sama nazwa systemu była z powodu używania pojęcia przez kapłanów Shinto naznaczona obowiązkiem utrzymywania jej w sekrecie. Nawet w XXI wieku tradycyjni Japończycy na dźwięk słowa „Rei-Ki”, o ile jest prawidłowo wymawiane (brzmi bardziej jak 'Lreiki') zamykają usta, jako że nie wolno o sekretach japońskiej tradycji rozmawiać z obcymi, a już szczególnie z amerykańskimi okupantami. Można powiedzieć, że samo słowo „Rei-Ki” w sintoistycznej części Japonii brzmi jako tajemna i magiczna mantra mocy, której nie wolno ujawniać ani profanować, a która stosowana jest w celach przywołania ochrony i protekcji Aniołów Niebios. Podobne słowa mocy przekazywane sekretnie znają hawajscy Kahuni czy indyjscy Siddhowie (Fakirzy), a tradycje takich słów i znaków są ciągle żywe oraz praktycznie weryfikowalne, jeśli chodzi o zastosowania.
W czasach w których żył Mikao Usui Sensei odnotowano działalność około dwudziestu organizacji ezoterycznych i uzdrowicielskich, które znały i praktykowały słowo mocy „Rei-Ki” oraz leczenie dotykiem i akupresurą przekazywane na gruncie starych tradycji sintoistycznych, które w większości zaginęły po II wojnie światowej, często razem ze śmiercią swych członków i mistrzów. Nihon Reiki Gakkai mistrza Mikao Usui Sensei było główną z tych uzdrowicielskich grup i jako jedyne przetrwało bez poważnych strat własnych, a nawet wzmocniło swoją działalność i wchłonęło niedobitki uczniów i nauczycieli z innych grup. Medytacja Reiki jest medytacją w której przedmiotem koncentracji jest samo słowo „Rei-Ki”, właściwie dwa słowa, pisane dwoma starymi Kanji (Kandźi), znakami pisma kaligraficznego.
Doktor Mikao Usui Sensei zwracał się coraz głębiej w stronę Japońskiej tradycji aby zbadać ślady informacji pozostawione w naukach Siddharta Gautamy (Buddha), o którym także było wiadomo, że często uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, a czasem też wskrzeszał umarłych i to ponad 2500 lat temu! Ostatecznie, po siedmiu latach starań, znalazł w starych księgach, spisanych jeszcze w sanskrycie - języku jogi i ayurvedy - zapis systemu kanałów energii, modlitw, nakładania rąk, symboli i inicjacji oraz wiedzy dotyczącej ich stosowana w celu duchowego uzdrawiania. Spisany system wywodził się z ayurvedy, a pochodził jeszcze z czasów życia Siddharta Gautamy, żyjącego na przełomie VI i V wieku p.e.ch. oraz oparty był na idei miłości (maitri), współczucia (karuna), pokoju i wszechludzkiego braterstwa. Metody pracy z energią Ki (Chi, Qi) oraz cały system inicjacji Reiki Ryoho jest jednak zasadniczo taki sam jak w autentycznych szkołach Chi Kung, Kiatsu (Shiatsu) czy też w jogicznej oraz sufickiej sztuce duchowego uzdrawiania pranicznego o korzenich w starych szkołach ajurwedy. Wszystkie istotne pojęcia systemu Usui Reiki są jednak wprowadzane w języku japońskim, jako że już w dawnych czasach wiedza którą zdobył Mikao Usui Sensei u swoich mistrzów była znana w kulturze starożytnej Japonii.
Odkrycie tej wiedzy nie dało jeszcze jednak Mikao Usui Sensei pełnej mocy energetycznego leczenia i uzdrawiania. Cudowny dar duchowego uzdrawiania oparty na rzetelnej wiedzy i praktyce pojawił się dopiero po kolejnym 21-dniowym poście o samej wodzie oraz modlitwie i medytacji w odosobnieniu na jednej z japońskich świętych gór (Kurama, Kuriyama) w zachodniej części Kyoto, gdzie Usui Sensei studiował pradawne pisma buddyjskie i sintoistyczne poświęcone sztuce diamentowego uzdrawiania oraz chińskie metody lecznicze typu leczniczy Qigong. W końcu tego procesu odosobnienia duchowego i medytacji doświadczył cudownego spływu potężnej energii Reiki na szczyt swojej głowy w rezultacie czego starożytny system uzdrawiania pranicznego został w pełni odtworzony włącznie z metodami duchowej realizacji i oświecenia.
Dalsze życie Gyoho Mikaomi Usui Sensei można podzielić na dwa okresy. W pierwszym Mikao Usui Sensei intensywnie uzdrawiał biednych w obozie dla żebraków. Jednakże, po siedmiu latach stwierdził, że nie wiele zmieniło się w życiu tych wszystkich ludzi na lepsze, pomimo tego, że ich ciała były uzdrowione, a nawet przestawały chorować. Nie mógł On pomóc im globalnie w przemianie ich życia ku lepszemu, gdyż nie było w nich żadnej woli ani chęci dokonania jakichkolwiek pożytecznych zmian dla poprawy losu i zbudowania lepszej przyszłości. Stąd energetyczne uzdrowienie nie mogło dokonać się w pełni w całym ich życiu.
Drugi okres jest bezpośrednim skutkiem tego odkrycia czy raczej życiowego doświadczenia. Dr Mikao Usui Sensei opuścił obóz i zaczął nauczać w inicjacyjnych klasach wszystkich tych, którzy chcieli wiedzieć więcej i zmienić swoje życie na lepsze. Uczył ludzi jak mogą uzdrawiać siebie samych oraz jak harmonizować siebie i swoje stosunki ze światem (życiem). W czasie wielkiego trzęsienia ziemi w 1921 roku razem ze swoimi inicjowanymi uczniami z wielkim poświęceniem leczył i ratował bezpłatnie wszystkich cierpiących i potrzebujących, którzy zostali bardzo poszkodowani skutkami tego wielkiego kataklizmu. 

Możemy wspomnieć Mikaomi Usui Sensei, tytułowanego przez swoich uczniów Sensei (Nauczyciel, Instruktor), w każdą rocznicę dnia jego urodzin przypadającą na 15 sierpnia 1865 roku. Swoją pierwszą jawną i otwartą dla wszystkich klinikę terapii Reiki Usui otworzył w Tokyo w dniu 11 kwietnia 1922 roku, a w krótkim czasie powstało ich wiele więcej, gdyż rozprzestrzeniając metodę, inicjował w Japonii ponad 2000 osób, które praktykowały Reiki przez resztę swojego życia służąc innym ludziom pomocą w chorobie czy cierpieniu. Dr Mikao "Gyoho" Usui Sensei zginął w wypadku w Fukuyama dnia 9 marca 1926 roku, mając za sobą 62 lata, w tym ponad 50 lat solidnych studiów, praktyki i nauczania metod Rei Ki. Mikao Usui Sensei został po śmierci spalony w buddyjskiej świątyni Saihoji na przedmieściach Tokyo w której także złożone zostały prochy jego żony oraz jednego z dwóch jego synów. 
Świątynia Saihoji

Wszystkich zainteresowanych nauką japońskiego Usui Reiki 
zapraszamy na warsztaty uzdrawiania


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: usui-reiki-gakkai.blogspot.comBrak komentarzy:

Prześlij komentarz